Färgterapi

FÄRGTERAPI, NATURENS OCH SJÄLENS SPRÅK

Regnbågens alla färger talar till våra tankar och känslor på både medvetna och omedvetna sätt. Färgterapi eller färghealing bygger på att vi människor upplever färg på liknande sätt. Uttryck som till exempel "jag ser rött" eller "rosa drömmar" berättar vad färgerna säger oss.
Att färger påverkar oss har vi människor intuitivt säkert alltid förstått, men att prata om hur och varför har inte varit lika självklart. Genom att förstå hur vi påverkas av färg kan vi lättare förstå oss själva och andra. Vi kan lättare tyda vår omgivnings intuitiva budskap.

Ädelstenar och kristallers fantastiska färger

Kristallerna och ädelstenarna bär och förmedlar färgernas vibrationer. Låt dem tala till dig och genom dig. Det är färgterapi!
Hämta kraft genom färghealing från alla våra smycken och heminredningsartiklar. Ädelstenar och kristaller är ett av naturens fantastiska sätt att uttrycka färg.

Hur fungerar färgterapi?

Färg precis som doft och beröring talar till den delen av hjärnan som styr biologiska funktioner, instinkter och driftbeteenden. Dessa aspekter av vårt beteende ligger under eller bakom våra medvetna reaktioner, vad vi tycker och hur vi värderar saker.
Den intuitiva förståelsen av färger är nedärvd sedan urminnes tider.
Det är ett sätt att kommunicera som du kan använda dig av när du vill förverkliga dina mål, skapa en bestämd atmosfär eller känsla. Kunskapen om färgers påverkan hjälper dig också att bli medveten om dina reaktioner och dina känslor.
Färg är ett språk som talar till oss människor oberoende av kultur eller nationstillhörighet. Det når djupt in till oss och hjälper oss att tolka omvärlden. Regnbågens alla färger är ett tecken på lycka, harmoni och överflöd. Bland människor i hela världen är regnbågen djupt förenad med glädje och positiv gemenskap. Färgerna har en inbördes harmonisk ordning, alla aspekter av färg har sin plats i livet. I regnbågslandet hör vi också alla samman och är alla delar av en gemensam värld.
Att bli medveten om hur färger påverkar oss, och bli närvarande i vad du dras till och vad du behöver, är ett kraftfullt steg till ett lyckligare liv. Du kan också välja färg på dina smycken utifrån vad du vill bjuda in i ditt liv. Men bered dig på överraskningar!

Läs mer