Grönt

Grönt för lugn och harmoni

Grönt står för balans. Mitt emellan jordens brunröda mylla och himlens klarblå glans hittar vi den gröna kraften.
Grönt är organiskt växande och utveckling i harmoni med helheten. När du tar ett djupt andetag, när du känner tacksamhet, när du är glad utan orsak ... allt är aspekter av ett hjärta i balans och harmoni.
Grönt är en lugn kärlek och inte den passionerade kärleken utan den trygga tillit som skogen och naturen kan ge oss.
Grönt ger oss lugn i själen och förtröstan i hjärtat. Precis som skogen och naturen gör oss medvetna om det absurda i ett ältande sinne så ger naturen oss också upplevelsen av frihet. Vi kan andas djupt och fylla vår kropp med härligt friskt syre.

Hjärtats färg

Ibland måste vi fatta svåra beslut, vi kanske känner att vi måste välja mellan två dåliga ting. Då behöver vi stöd att försonas med verkligheten och acceptera vår livssituation. Kanske finns det ett tredje alternativ, mer kreativa lösningar som vi inte kan se just nu?
Den gröna färgen hjälper dig att fatta beslut utifrån balans och harmoni inom dig själv. Därför är det viktigt att när du ska fatta stora beslut går till ditt hjärta, andas djupt och känner kraften i och värmen i bröstkorgen.
Många av oss har på grund av till exempel rädsla, stress, traumatiska upplevelser och negativa beroendesituationer ett stängt hjärta och kan därför inte fatta beslut som är i samklang med vår existentiella verklighet. Att meditera med grönt, stilla sitt sinne och lyssna inåt är då en hjälp att inte fatta beslut byggda på rädsla och negativa mönster.

Läs mer