Jungfrun: 23 augusti – 22 september

Kristaller och ädelstenar för stjärntecknet Jungfrun

Jungfrun är en känslig, snäll och osjälvisk person som är bäst på att strukturera, organisera och planera. Jungfruns jordnära omtänksamhet om detaljer är ren kärlek och sker utan tanke på att få något tillbaka. Jungfrun vårdar för att hen älskar att se en lagom utveckling utifrån en stabil grund. Trovärdighet, sanning och pålitlighet är starka ord för en jungfru. Det som verkligen är den stora utmaningen för Jungfrun är att kliva ut ur sin egen bekvämlighet och öppna sitt hjärta. Jungfrun behöver magin och modet som kristallerna kan ge för att kliva ut i livet, ta för sig och uppleva kärlekens mirakel. Jungfrun älskar naturen och behöver stödet från det gröna att vara i kontakt med sitt hjärta. I naturen och i sin trädgård kan Jungfrun slappna av och känna sitt stora hjärta och kärleken till livet. Inre frid, stillhet och att vara sann är viktigt för en Jungfru som gärna söker sig till stillheten i naturen och den gröna växtlighetens tröst när Jungfruns känslighet är sårad. Alla gröna stenar är bra för Jungfrun. 

 

@kristallrummet Här kommer en kort info-video om Jungfrun!♍️🌸 Mer info om dig och dina kristaller finns på Kristallrummet.se eller i butikerna🧘‍♀️ #kristaller #kristallrummet #kristallerstockholm #astrologi #jungfrukristaller #kristallmagi ♬ r&b loop - Official Sound Studio

 

MOSSAGAT

När Jungfruns hjärta och är öppet och den inre stillheten får leta sig ut och kommuniceras med omvärlden är Jungfrun en sann healer. Jungfrun skapar gärna skönhet i sin omgivning som är läkande och som plockar fram skönheten i tingen och betraktarens öga. Jungfrun kan skapa magi i den jordiska sfären. Mossagatens helande hjärtfrekvens ger Jungfrun den rätta energin för att känna sig trygg, tillfreds och förnöjsam.

Egenskaper: SJÄLVLÄKNING, ÖVERFLÖD, NATUREN.

Mossagat stimulerar oss att se det vackra i allt som omger oss. Den är allmänt stärkande men framförallt stärker den ett dåligt självförtroende och ger kraft åt positiva aspekter hos personligheten. Mossagaten påminner oss om naturens självläkande krafter och eviga vishet. Den sägs vara en av de mest omtyckta healingstenarna.

Det här är mossagat: Mossagat en kvarts och en typ av agat. Mossagat är en kvarts och därmed är den huvudsakliga mineralen kiseldioxid, SiO2. De gröna mossliknande formerna är inneslutningar av andra mineral, bl.a. klorit. Hårdhet 7 i Mohs hårdhetsskala. Mossagat finns i hela världen men stora fyndigheter finns i Brasilien, Indien, Kina, Sydafrika och USA

Element: Jord 
Stjärntecken: Jungfrun 
Chakra: Hjärta 
Planet: Jorden

 

 

KYANIT, BLÅ

Kyanit är en bra sten för Jungfrun då hon älskar närvaron till nuet, den andliga kontakt som uppstår i inre stillhet och tystnad och känslan av genuin naturlighet inifrån och ut. Jungfruns styrka är kunna kommunicera utifrån andlig närvaron och kyaniten hjälper henne att ta fram den kvalitén i sig själv. Håll en kyanit i handen eller framför hjärtat och låt din röst uttrycka vad som är viktigt, vad du känner, vad du behöver just nu. Kyaniten kan hjälpa dig att finna styrkan i sårbarheten när du känner att det du kommunicerar är sant. För att vara i kontakt med din sårbarhet kan du hålla en rosenkvarts i andra handen! 

Egenskaper: KOMMUNIKATION, VARANDETS STILLHET, MOTIVATION

Kyanit symboliserar varandets stillhet och tydlig riktad kommunikation Det är en sten speciellt för tredje ögat (pannchakrat) och halsen. Den stimulerar och underlättar kommunikation med sig själv, meditation och den hjälper oss att vara uthålliga i aktiviteter som normalt skulle göra oss trötta och energifattiga. Kyanit låter oss kommunicera och hitta både motivation och energi inom oss för vår uthållighet. Den lär oss om riktad energi, fokus och närvaro. 

Det här är kyanit: Kyanit är ett aluminiumsilikatmineral. Den hittas ofta tillsammans med kvarts men kyanitkristallerna är långsträckta fibriga former som ibland påminner om löv men som oftast är stavar med långsträckta kristaller. Kyanitens färg är blå, från ljust blått till mörkare nästan svart blå. Blå Kyanit finns över hela världen, med viktiga kommersiella fyndigheter i Brasilien, Burma, Mexiko, Sydafrika, Namibia och Kenya.

 

Planet: Merkurius & Neptunus
Chakra: Hals och panna 
Element: Luft

 

RÖD JASPIS

Röd Jaspis ger livskraft och styrka till Jungfrun som på grund av för mycket självkritik och rädsla att inte vara "rätt", kan förvandla sig själv till ett visset löv eller en arg besserwisser. Känn din kraft kära Jungfru och lev i öppen kommunikation med din omgivning. 

Egenskaper: LIVSKRAFT, LIVSSKEENDEN, STYRKA

Jaspis lyfter fram din naturliga skönhet genom att stärka vitalitet och livskraft. Tillförsikt till vår egen väg genom livet och till universums skapande kraft ger skönhet och kraft. Jaspis stöder oss genom livets naturliga processer såsom graviditet, födelse, pubertet och åldrande. Det indianska ordet för röd jaspis betyder ”regnbringare” och den användes i ceremonier för att be om regn. Röd jaspis har också traditionellt använts i slagrutor. Egyptierna förknippas röd jaspis med blodet av Isis och den användes i fall av omfattande blödning. 

Det här är röd jaspis: Jaspis är en sten som finns i många olika varianter och tillhör kvartsfamiljen. Den röda färgen kommer av järn inblandat i kristallen. Man kallar det järnföroreningar och de kan beroende på mängd och kemisk sammansättning ge jaspisen olika nyanser av rött och brunt.  Röd jaspis användes redan av de gamla egypterna i smycken och prydnadsföremål.  Jaspis är ett otroligt vanligt mineral och finns i hela världen. Det som bryts kommer oftast från Brasilien, Argentina, Australien och Chile men det finns även stora vener (fyndigheter) i Frankrike och Tyskland.

Stjärntecken: Skorpionen, Vågen Planet: Jorden
Chakra: Bas Element: Jord & Eld

 

ROSENKVARTS

Rosenkvartsen är för Jungfruns självkärlek och hjärta. För Jungfrun är det extra viktigt att vårda sig själv med ömhet och låta världens och stenarnas kärlek nå in till hennes hjärta. Jungfrun har det mjukaste och ömmaste hjärta som svämmar över när hon känner sig trygg, älskad och avslappnad. Rosenkvartsen hjälper Jungfrun att se och känna alla människors hjärtan för att kunna vara trygg och känna sig älskad i alla situationer. 

Egenskaper: EGENKÄRLEK, TILLIT, SÅRBARHET

Rosenkvarts initierar kärleken till oss själva. Den ger lugn och känslomässig förtröstan. Rosenkvartsen stimulerar kontakten med vårt inre barn, stödjer oskuldsfullhet, sårbarhet och tillit. Den förbinder den andliga dimensionen med kärleken och ger oss kärlek utan villkor och krav.

Det här är rosenkvarts: Rosenkvarts är en vanlig kvarts och finns i hela världen. Färgen kommer från järn. Vissa rosenkvartsstenar kan, när de polerats av en skicklig slipare, få en stjärna i som glänser när ljuset reflekteras i stenen på ett speciellt sätt.  Rosenkvarts är den rosa kvartsen som älskas för sin milda energi. När du behöver känna tillit, stöd och självacceptans kan du sitta med en rosenkvarts i handen.


Stjärntecken: Skorpionen 

Planet: Venus
Månadsten: Oktober 

Element: Jord & Vatten
Chakra: Hjärta, Navel och Bas

Läs mer

Du har kikat på dessa