Livets träd - Tree of Life

Livets Träd

Livets träd har använts som symbol i urminnes tider inom flera religioner, länder och mytologier. Livets träd står för evighet, vishet, lycka, försoning, själen, himlen, jorden, styrka, kärlek, skönhet, livet och fruktbarhet för att nämna några. Vissa tror att träden är jordens försök att få kontakt med det gudomliga genom grenarna som sträcker sig upp mot himlen. Mitten av trädet symboliserar människans själ och rötterna symboliserar hur vi är rotade här på jorden och har kontakt med himlen via grenarna. Livets träd symboliserar styrka genom sina rötter att stå emot livets motgångar genom stormar och hårda vindar står hon starkt och grundat kvar på sin plats. Hon är vacker som skönheten själv och visar att hon är en källa till tröst, styrka, kraft , mod och kärlek. Fruktbarhet genom de frukter som växer bland hennes blad på grenarna. Vis är hon för hon har funnits här sen urminnes tider och där allt liv härstammar från, kunskapen om gott och ont och vetskapen att livet innebär ständig förändring och cykler och att genom att släppa sina blad på hösten släpper hon taget om det som inte längre hjälper henne att växa och ger ny plats för ny fukt att växa på hennes grenar.

Livets träd är en betydelsefull symbol

Symbolen hänvisar till idén om axis mundi, jordens axel eller världens mittpunkt. I religioner och myter handlar det om det centrum från vilket allt liv utgår ifrån och till vilket allt liv går tillbaka till; det är där som himmel och jord möts. Rötterna som förbinder trädet till jorden och förankrar oss, stammen som symboliserar vår själ och sedan trädgrenarna/kronan som symboliserar det himmelska och hur vi får kontakt med det gudomliga. Rötterna symboliserar också underjorden då de går djupt ned under jorden.

Livets träd symboliserar också moder jord och hur hon står för evigt liv och där allt liv härstammar ifrån. Det är också en påminnelse genom trädets förändringar genom årstiderna, hur vårt liv går i våra egna cykler av liv, lidande och död och nytt liv. Rötterna symboliserar den förankring vi människor behöver och stabiliteten till jorden och våra liv, medan grenarna och bladen sträcker sig ut i världen och visar vårt behov av varandra och att finna kontakt med båda varandra, själen och det gudomliga.

Eftersom Livets träd symboliserar evigt liv, vishet, fruktbarhet, styrka, kärlek och skönhet för att nämna några så är det många som vill bära symbolen. Trädet är väldigt vackert och har en fin koppling till naturen. Gammelskogen och naturen runt hela vår planet som behös bevaras och tas om hand. Livets träd smycken som hängena ni ser på bilderna blir en fin påminnelse om vår fina planet och moder jord. Att värna om naturen och djuren, värna om vårt liv. Vissa bär smycken för att de känns grundande att tänka sig ett träd med rötterna i jorden men sinnet och själen uppe mot himlen och världen. Att bära Livets träd är en symbol för livet och hur vi alla hänger ihop. Precis som trädets rötter och löv relaterar till allt liv på jorden, är vi en del av det livet.

Livets träd i religionerna

I Kristendomen förekommer Livets träd som kunskapens träd i edens lustgård. I första Moseboken förekommer Livets träd som trädet vars frukt ger evigt liv. Livets träd jämförs också med korset som Jesus korsfästes på, och det sägs att korset bestod av delar av samma träslag som från livets träd och I berättelser sades det att Jesus korsfästes på samma plats där fröet till Livets träd slog rot i paradiset. Inom Buddhismen förekommer Livets träd då Buddha får sin upplysning under det heliga Bhodi trädet.

Läs mer

Ametist Livets träd, 2 storlekar

Ametist Livets träd, 2 storlekar

Från 260.00 SEK