Solar plexuschakrat Manipura

Solar plexuschakrat Manipura

FÄRG: GULT, PLATS: SOLAR PLEXUS NYCKELORD: VILJA, PERSONLIG KRAFT OCH KONCENTRATION STEN: CITRIN

Kliv ut, våga ta för dig och stråla med all din livskraft 

Lyssna på din vilja, respektera dig själv och kräv av dina medmänniskor att de respekterar dig. Stå upp för dig själv och din sanning. Våga lite på andra och på livet.

Chakra 3, Solar plexus chakrat, Manipura

Ett öppet eller ett balanserat tredje chakra ger harmoni mellan personlighetens olika aspekter: extrovert - introvert, självsäker - självkritisk, förmåga att ta plats - förmåga att ge plats, ödmjukhet - kaxighet... osv osv. Våra personligheter har många drag och varje personlighetsdrag har en motsats. Att acceptera sig själv som den man är med både "positiva" och "negativa" personlighetsdrag är nyckeln till harmoni i tredje chakrat. Lite av allt och den gyllene medelvägen (guld är en av tredje chakrats färger) och ordet lagom ger oss rätt energi till tredjechakrat. 

Tredje chakrat är en väktare som släpper upp basenergierna tilol hjärtat. Blockeringar i tredje chakra låter oss inte känna kärlek eller åter oss inte heller visa  att vi älskar. Att hitta balans, inte se världen som svart eller vit och inte vara styrd av sina tankar eller känslor utan ha tillgång till sin inre frid är aspekter av ett öppet tredje chakra. 

Stödord: det förflutna, mönster och vanor, självkännedom, skapa utrymme för sig själv, karisma, självförtroende, behov att hävda sig, stress, osäkerhet, vilja vara någon, vilja, surrender (uppgivande), makt, acceptans, rädsla, känslor inför auktoriteter,

Kroppsdel: Solar plexus, diafragman, andningen.

Förslag på övningar:

Slappna av, känn efter och skriv ner: Känn ditt solar plexus, hur känns det? Värme, kyla, långsam snabb, färger …? Oro i magen? Fjärilar i magen? Hur känns den gula färgen för dig? Minns du tillfällen när du har känt ditt tredje chakra mer? Hur känns de olika stödorden i ditt tredje chakra?

• Vipassana meditation är den urgamla meditationstekniken som, sägs det, Buddha använde sig av när han blev upplyst. Det innebär att man sitter avslappnat och låter sitt medvetande fokusera på andningen. Tankar och känslor får komma och gå. Medvetandets fokus försvinner från andningen och då får vi påminna oss och gå tillbaka till andningen. Detta upprepas igen och igen. En djupare avslappning blir följden. Till sist hittar vi förmågan att vila fjupt i vår inre frid. 

• Självkännedom i alla dess former: samtal, terapi av olika slag allt som hjälper oss att se oss själva lite mer och som stöder oss att acceptera oss precis som den person vi är. 

• Den terapeutiska metoden Resan, kan ta dig igenom och titta på blockeringar i ditt tredje chakra, var de kommer ifrån och hjälper dig att genom närvaro läka såren i din personlighet.

Stenar för tredje chakrat: citrin, imperial topas, gul aventurin, gul kalcit, guldkalcit, rutilkvarts, guld, pyrit och alla gula eller guldaktiga stenar och kristaller.

Läs mer