PRELOVED VÄRDECHECK

För att vara en del av Kristallrummets PRELOVED och lämna in varor och få en värdecheck som du kan handla för i våra butiker, behöver du göra så här:

 • Samla ihop de oskadade och fina kristallerna och smyckena som du vill få en värdecheck för.
 • Putsa silversmyckena och lämna inte in trasiga kristaller och stenar. Låt t ex dina blommor ha glädje av dem. 
 • Lämna dem i Kristallrummet på Hökens gata 6 för värdering.
 • Du fotograferar dina varor med din mobil i butiken tillsammans med vår personal och inlämningskvittots båda delar, så att både du och vi vet vad du lämnat in.
 • Varje kristall eller smycke får vara värt max 500 kr/st. Överstiger de det värdet kan du sälja dem på kommission hos oss. Läs mer om det här
 • Den sammanlagda summa för varorna måste vara minst 200 kr och max 2500 kr. Är det sammanlagda värdet mer så kan du sälja dem på kommission hos oss. Läs mer om det här
 • Vi gör ingen byteshandel med mindre belopp än 200 kr pga av den administrativa kostnaden.
 • När vi värderat varorna skriver vi en värdecheck till dig på 40% av beloppet och mailar dig. Du kan hämta värdechecken på Kristallrummet på Hökens gata 6.
 • Din värdecheck ligger kvar på Kristallrummet på Hökens gata 6 i 6 månader. Om du inte kan hämta din värdecheck inom 6 månader måste du höra av dig. Vi skickar inga presentkort på posten.
 • Du kan handla för ditt presentkort när du vill inom två år. Du kan också ge bort det. Presentkortet är inte personligt. 
 • Om du ångrat dig och inte vill sälja dina varor, hämtar du tillbaka dina varor inom två veckor. 
 • Ej uthämtade varor eller presentkort tillfaller Kristallrummet. 
 • Du skriver på ett avtal med dessa regler när du lämnar dina varor så att vi är överens om vad som gäller.
 • Kristallrummet förbehåller sig rätten att neka att ta emot varor för försäljningen.

Välkommen in med dina varor!

Kristallrummets butik på Hökens gata 6