Agatskiva

Balans, healing, jordnära.

Agaten sägs hjälpa till att balansera din inre kvinnliga och manliga energi, din egen yin och yang. Den sägs också ha en magisk effekt på kärlekslivet, och hjälpa de trånande tu att mötas. Agaten sägs vara bra på att ”dra ut” plågor ur kroppen med och den kan hjälpa dig att bli mer grundad och jordnära. Agatskivans mönster talar till dig och det du längtar att läka. Ibland tar mönstret formen av något av de inre organen, och sägs då hjälpa till att hela detta.

Läs mer

Recently viewed