Auralite-23

Ditt högre jag, healing, mystik.

Auralite-23 är ett mycket gammal mineral, ca 1,2 miljarder år. Den innehåller 23 olika mineraler, främst ametist, citrin och grön kvarts, men även spår av titan, cacoxenit, lepidokrosit, ajoit, hematit, magnetit, pyrit, goetit, pyrolusit, guld, silver, platina, nickel, koppar, järn, limonit, svalerit, covvelit, kalkopyrit, gialit, epidot, bornit, rutil och malakit. Auralite23 är en mycket eftertraktad healingsten då den sägs förstärka kontakten med vårt högre Jag och våra skyddsänglar. Den sägs också förstärka andligt och känslomässigt helandet och hjälper oss att släppa på karmiska mönster. Auralite 23 stöder ditt högre jag och hjälper dig att acceptera vad som är viktigt i ditt liv och bejaka din andliga närvaro och helhetskänsla. 

Läs mer

Recently viewed