Cacoxenit, Super seven

Helhet, beslut, balans.

Cacoxenit är ett mineral som ofta finns som inneslutningar i kvarts, speciellt i ametist. Cacoxenit sägs balansera psykiska och andliga energier och öppnar dig för en större helhet. Den hjälper mot huvudvärk och hjälper dig att fatta riktiga beslut. Den förenar det andliga perspektivet med ditt eget perspektiv så att du kan känna dig hel i dina beslut, i dina mål och önskningar.

Chakra: hjässa

Läs mer

Recently viewed