Dalmatinersten

Mildrar självkritik, balans, rannsakan.

Dalmatinersten är en ljus sten med svarta fläckar och som liknar en dalmatinerhund. Den sägs vara bra för självrannsakan och för att se att allting har två sidor, en positiv och en negativ. Med dalmatinerstenens hjälp kan du lära dig balansera det onda och det goda för bästa möjliga utgång. Den lär dig att hålla dig väl med alla naturens krafter och inte ducka för det svåra. På så sätt är den också ett stöd i långa relationer av alla de slag. Dalmatinersten kallades tidigare damatinerjaspis, men är inte en jaspis.

Chakra: solar plexus, bas.

Läs mer

Recently viewed