Dumortierit

Se inåt, verbalisera, frihet.

Dumortierit är som balsam för själen, stärker tålamodet och ökar koncentrationen. Motverkar stress och hjälper vid bearbetning av beroenden. Den skänker dig mod, kraft och uthållighet under prövotider, hjälper dig att förstå varför du befinner dig där du är och dessutom stöder den dig att återta kontrollen över ditt eget liv. Dumortierit minskar irritation och ilska genom att låta dig se att orsaken finns inom dig själv, i dina tankar och attityder. Den gynnar en positiv attityd i alla livssituationer och den stimulerar dig också att sätta ord på andliga tankegångar och erfarenheter.

 Chakra: Hals och panna

Läs mer

Recently viewed