Flinta

Integritet, mental skärpa, styrka.

Flinta har använts som talisman för att ge mental, psykisk och fysisk styrka vid gräl, uppgörelser och konfrontationer. Den kan också stärka bärarens personliga integritet och förmåga att sätta gränser. Detta gäller också i hanterandet av pengar där flinta stärker sunda ställningstaganden och bedömningar.

Stjärntecken: Skorpionen

Läs mer

Recently viewed