Förstenat trä

Hållbarhet, resursmedvetenhet, långt liv.

Förstenat trä är lugnande och skyddande. Den kan bäras för ett långt liv i harmoni med naturens element. Den symboliserar det organiska och jordnära. Den lär oss ta hand om våra resurser och i vår kreativitet utgå ifrån det som är här och nu. Den stärker den feminina principen i skapandet.

Stjärntecken: Lejonet

Chakra: Bas

Läs mer

Recently viewed