Halschakrat Visshudha

FÄRG: KLARBLÅTT PLATS: HALSEN NYCKELORD: KOMMUNIKATION, INRE VÄGLEDNING OCH KREATIVITET STEN: AKVAMARIN

Chakra 5, hals-chakrat, Visshudha

Stödord: Kommunikation från hjärtat, kommunikation med sig själv, kontakt mellan högre och lägre aspekter av oss själva, kreativitet, individuellt uttryck, ” skapande händer genom mig”,” thy will be done”, kanalisering,

Kroppsdel: Halsen Övning:

Visualisera: Bilresan. Denna resa syftar till att du ska få med dig en symbol tillbaka för din framtida verksamhet. Möte med en mentor en person som ser speciellt vacker och klok ut närmar sig dig som ger dig en symbol för din framtida verksamhet. Kailash musik. Du tar med dig den tillbaka … bilresa. Måla och rita denna symbol. Övning 2 och 2: Sitt mitt emot varandra och dela med er i 10 minuter var (den ena pratar den andra antecknar) om vilka positiva, vackra, bra egenskaper och kvalitéer du har. Ta din egen lista, ett stort papper och skriv ditt namn mitt i det pappret. Skriv alla de fina egenskaperna runtomkring dig själv med mycket mellanrum. Skrin namn på en person som du känner och som din positiva kvalité ”kommer ut” tillsammans med vid var och en av av orden på pappret. Det kan vara människor som låter dig uppleva dessa kvalitéer eller personer som har dessa kvalitéer och som du kan dela dig själv med på det sättet. Var kreativ!

Fler övningar:

• Gibberish, nonsensprat, släppa fram energin

• Shanting • Aura soma meditation

• Skriv ner dina drömmar

• Måla, sjunga, dansa, ge av sig själv … skapa

• Kontakt med din inre guide

The El Morya quintessence assists with the discovery of one’s Life Purpose. This means being more available to accept our beauty. It further support the alignments of the subtle bodies that will be required to pursue this spiritual goal. El Morya quiets and protects the subtle bodies, while providing the right energies to bring forth harmony, peace and artistic capabilities. It allows the understanding of the ”laws of light” to deepen on every level and access information contained within the astral body. This Quintessence helps people who are not on good terms with their parents to find and clarify their issues. The same qualities support mothers and fathers-to-be, as they open the way for new and positive patterns of conduct. El Morya also supports work with the ’archetypal mother and father’ who are our role models.

Stenar för halschakrat: akvamarin blå bandagat hemimorfit Dumorterit

Läs mer