Kreativitet, intentionspåse

170.00 SEK

Intentionspåse Kreativitet

howlit, amazonit & fluorit

För upplevelsen av att känna skaparlusten sjuda i ådrorna och känslan av inspiration som växer i lungorna för varje andetag. Det är din tur att fylla det vita arket med dina drömmar och upplevelser. Det är din tur att uttrycka och dela med dig av vem du är!

Howlit för det vita ark i livets bok som fortfarande inte är skrivet. Amazonit för längtan att gå sin egen väg och för närvaron till lyckan i livet. Fluorit för det eviga flödet av tankar, idéer och känslor.

Affirmation: Världen väntar på min gåva

"Creativity requires the courage to let go of certainties." - Erich Fromm

SKU: PTPAAINKR27

Dessa passar dig!

Dessa har du kikat på!