Jaspis, regnbåge

Beskydd, tjäna det högsta goda, bejaka

Regnbågsjaspis påminner oss om att vi inte är här på jorden bara för vår egen skull. Vi är också här för att ge glädje och kärlek till andra, hjälpa andra att göra upp med sitt förflutna och förverkliga sitt hjärtas önskningar. Jaspis har burits av shamaner för dess skyddande och helande kvalitéer samt för dess förmåga att grunda och ”jorda” oss.

Chakra: Hjärta och bas

Läs mer

Recently viewed