Jaspis, röd

Livskraft, livsskeenden, styrka

Jaspis lyfter fram din naturliga skönhet genom att stärka vitalitet och livskraft. Tillförsikt till vår egen väg genom livet och till universums skapande kraft ger skönhet och styrka. Jaspis stödjer oss genom livets naturliga processer såsom graviditet, födelse, pubertet och åldrande. Det indianska ordet för röd jaspis betyder ”regnbringare” och den användes i ceremonier för att be om regn. Röd jaspis har också traditionellt använts i slagrutor. Egyptierna förknippade röd jaspis med blodet av Isis och den användes i fall av omfattande blödning.

Chakra: Bas

Läs mer

Recently viewed