Krysopras

Att vara autentisk, hjärtats sanning, lugna känslor

Krysopras symboliserar skillnaden mellan våra äkta känslor och våra ”programmerade” känslomässiga reaktioner. Det är den perfekta stenen för en ”dramakung” eller ”dramadrottning” som agerar ut sina neurotiska mönster i stället för sin sanning.

Chakra: Hjärta och Solar plexus

Läs mer

Recently viewed