Lavasten

✦ Eldens kraft ✦ släppa taget ✦  frihet från rädsla

Lavasten är den svarta och porösa sten som lava stelnar till under vissa omständigheter. Den kan även kallas basalt. Lavasten kan ofta ha gropar och håligheter i sig och vara kompakt svart till skiftande i grått. Jordens olika vulkaner ger olika typer av lavasten. Lavastenens egenskap är att ge oss elden och kraften tillbaka. Den stärker människor som går igenom förändringar, behöver släppa taget om det gamla och ta emot det nya med ett öppet sinne. Du kan ha lavasten i din medicinpåse när du ber elden om hjälp i ditt liv, när du vill bli av med depressiva beteenden och negativa tankar som håller dig tillbaka. Lavasten är en bit materialiserad eld. Den säger till dig att inte vara rädd. Det är bara en förändring som sker…

Chakra: Earth star och baschakrat

Läs mer

Recently viewed