Lemurian bergkristall, guldorange 

Enhet ✦ lycksalighet ✦ relationer ✦ var den du är

 

Lemurien sägs vara en civilisation för länge, länge sedan, i likhet med Atlantis, där människor balanserade de andliga och fysiska aspekterna av livet och levde i enhet. Den guldorange lemuriankristallen balanserar ditt andra och tredje chakra. Den stödjer dig att vara enkel och tillgänglig i dina relationer samtidigt som du får utrymme för att vara den du är och leva ut din personlighets olika aspekter. Det ger dig upplevelsen av att du är andlig och gudomlig.

Chakra: Navel

Läs mer

Om Magiska Stenar, kristallbokenOm Magiska Stenar, kristallboken

Om Magiska Stenar, kristallboken

119.00 SEK

Recently viewed