Lemurian bergkristall, rosa 

Inre barnet ✦ healing ✦ förfäder ✦ det förflutna

Lemurien sägs vara en civilisation för länge, länge sedan, i likhet med Atlantis, där människor balanserade de andliga och fysiska aspekterna av livet och levde i enhet. Den rosa lemuriankristalllen balanserar din kärlek till ditt inre barn och din relation till dina föräldrar och alla dina förfäder. Den rosa lemurian hjälper dig att ta fullt ansvar för ditt genetiska arv och hela dig och de generationer som var före dig så långt bak i tiden som du behöver.

Chakra: Soul star

Läs mer

Recently viewed