Lila

Lila för kontakt med det högre medvetandet

De lila kristallerna och stenarna vibrerar för andlighet. Den violetta frekvensen är snabb och har en hög energi.

Att ha kontakt med den lila frekvensen inom oss kan upplevas på olika sätt. Lycksalighet, inre extas, att man badar i ett förklarat skimmer, du får svar på alla frågor du ställer antingen ifrån dig själv eller från människor eller händelser runt omkring.
De lila stenarna hjälper dig att bli medveten om att du "har kontakt" med de krafter och förmågor inom dig som du behöver. En känsla av kontroll som inte baseras i att du försöker och styra och ställa över situationer där du inte ska styra och ställa utan ett avslappnat bejakande och en aktiv acceptans av sakernas natur.

Höga energier

Ofta glömmer vi att vara närvarande i den meningsfullhet som livet omger oss med. De lila stenarna vill hjälpa dig till denna närvaro - att vara medveten om de möjligheter att leva ditt liv fullt ut som du får varje dag.
Ametisten, charoiten och suguliten öppnar dig för "helikopterperspektivet". Att se saker från ovan och få hälsosam distans till vardagshändelser och konflikter. Att inse att det inte behövs mer upprörda känslor, indignation eller sentimentalitet kan vara ett steg i rätt riktning.
Höga energier behöver kultiveras. För att få kontakt med ditt högre jag, kunna lyfta dig själv ovanför vardagsbekymmer och få perspektiv krävs det att du har kraft, styrka, kärlek, acceptans och självinsikt. De höga energierna är en existentiell blomma - självförverkligande och förfining inom livets alla områden.

Lila stenar: Ametist, sugulit, charoit, lepidolit, fluorit och purple mist.

Läs mer