Mokait

Din kropp är ett tempel  ✦  närvaro  ✦  Buddha

Mokait symboliserar kontakten mellan din kropp och ditt intellekt. Den stärker ditt förhållande till din kropp och dess behov. Mokait hjälper dig att vara ståndaktig envis och öppen för din kropps signaler. Säg: ”Jag älskar och värdesätter min kropp som ett tempel.” Mokaiten hjälper oss att bejaka, känna och uppleva vår kropp och kroppens känslor.

Chakra: Rot och solar plexus.

Läs mer

Recently viewed