Opal, etiopisk

Karma  ✦  glädje  ✦  positiv transformation

Den etiopiska opalen har en hög vibration och stärker din positiva syn på livet. Denna eldiga opal bränner karma och hjälper dig att förlåta och läka det förflutna för att stå stadigare i ditt ”Här och Nu. Etiopisk Opal aktiverar första och andra chakrat, skänker glädje och förhöjd andlig energiupplevelse till bäraren. Opal är en bärare av vattenelementet och är därför även utmärkt att placera i det område i ditt hem där du önskar förstärka denna aspekt.

Chakra: Bas, navel, hjässa

Läs mer

Recently viewed