Peridot, olivin

Kärlek   ✦ välbefinnande  ✦ balans

Peridot som även heter olivin eller krysolit är en bärare av balans och harmoni mellan hjärtat och den personliga kraften. Den stödjer dig att sammanlänka ditt hjärtas röst och din personliga kraft och vilja. När din viljekraft och din kärlek är en helhet, en enhetlig kraft kan du förflytta berg och leva ett liv i harmoni och välbefinnande inom alla områden i livet. Den hjälper dig att bli fri från inre medvetna och omedvetna konflikter som tär på dig och gör dig stressad.

Chakra: hjärtat

Läs mer

Recently viewed