Regnbågen


Många av Kristallrummets populära smycken har chakrafärgerna, regnbågens färger, som tema.

Inom yoga, meditation och andra fysiska och andliga aktiviteter spelar kunskapen om livsenergin stor roll. Energin flödar genom kroppens chakrasystem vilket utgörs av punkter utmed ryggraden som har regnbågens färger. I många andliga traditioner strävar man efter att väcka denna energi och då arbetar man bland annat med färger.
Även kristallhealing utgår från detta healingsystem.

Bro mellan himmel och jord

I nordisk mytologi kallas regnbågen för Bifrost och är den bro, som vaktad av Heimdall förenar Asgård med Midgård. I grekisk mytologi är den stigen efter budbäraren Iris mellan himlen och jorden.
Regnbågen finns omnämnd i Första Moseboken som ett tecken på Guds förbund med människorna. Efter att Noa överlevt floden sände Gud regnbågen som ett tecken på hans löfte att ingen mer syndaflod skulle komma.

Regnbågen som bro är också ett inre fenomen. Genom att väcka våra chakra och vår chakraenergi, kundalinikraften, får vi hjälp med kontakten mellan de olika aspekterna inom oss som till exempel sexualitet, närhet, personlig kraft, kärlek, insiktsfullhet, kreativitet och intuition.
Att ha kontakt med vår inre intelligens är inte en liten sak utan det har stor betydelse för vår livskraft, överlevnadsförmåga och inte minst glädje i livet.

Bergskristaller och andra prismor

Klara bergkristaller fungerar naturligt som ett prisma. Ljuset bryts och separeras i olika våglängder vilket innebär att ljuset går in i kristallen från ett håll och ut ur kristallen på motsatt sida som en regnbåge.
Kristallrummets prismor har samma effekt och de är väldigt dekorativa att hänga i fönstret. Ju fler ytor på kristallen eller prismat desto fler regnbågar får du.

Regnbågsflaggan

Regnbågens budskap är global mångfald. Alla människor på jorden, oavsett ras, kön, sexuell läggning, utbildning och så vidare har lika värde. Alla färger är lika viktiga i regnbågen.
Regnbågen finns som flagga, där de olika färgerna ofta representerar värden som mångfald, inkluderande, hopp och längtan. Olika regnbågsflaggor har använts i olika kulturer sedan precolumbiansk tid, av allt ifrån inkaindianer och reformister, till kooperationen och fredsrörelsen. De olika regnbågsflaggorna för olika rörelser har oftast olika utformning, men de kan ibland vara intill förväxling lika. Störst spridning har regnbågsflaggan förmodligen i egenskap av symbol för HBTQI-rörelsen, där den står för stolthet och mångfald hos homosexuella, bisexuella, transpersoner, queer och ickebinära samt för respekt för medmänniskor och tolerans. I Sverige är det den mest kända formen av regnbågsflaggan. (Wikipedia) Detta är något Kristallrummet har inskrivet i vår policy. 


Läs mer