Sodalit

Kreativt tänkande   ✦  närvaro  ✦  vänskap

Sodalit sägs stimulera kreativt tänkande, förståelse och vetande i alla dess former. Den stödjer vänskap, solidaritet, samhörighet och gemensamma mål i en grupp. Sodalit stärker självkänslan, tilliten till sig själv och andra samt balanserar oberoende och beroende. Det är också en ädelsten för intuition, närvaro och meditation.

Om du känner att du inte hittar orden och inte kan säga det du behöver säga så är sodalit en bra healingsten för dig. Den lugnar och stöder dig att släppa rädsla runt att dela med dig av din autentiska röst.

Sodalit kan också användas när du ska fokusera och vara närvarande under en längre period, studera och skriva prov eller tentor.

Stjärntecken: Skytten

Chakra: Panna och Hals

Läs mer