Sugilit

Mystik  ✦  intuition  ✦  andlig kärlek 

Sugilit är mystikerns kärlekssten för vår tid. Den symboliserar den andliga kärleken till alltet, helheten. Sugilit ruvar på förståelsen av ”det vi vet, det vi inte vet och det vi aldrig kommer att veta” och acceptans av dessa tre olika begrepp. Den är en manifestation av andlig kärlek, himlens eller Guds kärlek till jorden. Den kärleken är healing och i perfekt resonans med kraften som fyller universum. Den stärker vår ”earthstar”, vår kontakt med den yttersta meningen i vårt liv. här på jorden.

Läs mer

Recently viewed