Svart

Kvinna i svart tänder rökelse över 5 svarta kristaller

Svart för att söka sig tillbaks till källan

Svart är en färg som visuellt krymper och drar i hop. Så kan svart även fungera vad gäller dig själv och din egen energi.
Svart håller i hop och centrerar dig, förankrar dig i din egen kropp och på och med jorden, motverkar splittring och upplevelsen av att bestå av olika delar. Svart hjälper dig på så sätt att få kontakt med ditt innersta och med källan. Därför kan svart stå för trygghet, säkerhet och beskydd.
Den svarta färgen står även för det receptiva, det okända och det vi varken kan se, känna eller veta. Vi människor reagerar olika på det okända - vissa blir rädda och upplever ett motstånd, andra blir nyfikna och vaknar till. Hur blir du? Kanske fundersam och orolig eller misstänksam, ifrågasättande eller kan du ta emot framtiden, acceptera den, vänta in den och låta livet komma till dig?

Mod att bryta mönster

Ge dig själv mod, förtryck inte din rädsla men titta efter - är det verkligen konstruktivt för dig att vara rädd i denna situation eller är det ett mönster? Om du ser att det är ett mönster, en rädsla som är påverkad av minnen ur det förflutna. Greppa då din svarta sten, hämta mod och beskydd och bege dig in i livet!
Men har du verkliga skäl att vara rädd ska du greppa din svarta sten för beskydd och skydda dig själv på det sätt som du behöver.

Stöd inför något nytt

Ska du bege dig in i något nytt? Ett nytt arbete, ett projekt eller kanske är det nyårsafton snart?
Dags att ta fram penna och papper, gå igenom året som varit, rannsaka dig själv - vad var bra, vad var dåligt? Vad har du lärt dig och vad är din vision för det kommande året? Ställ även upp konkreta målsättningar och använd färgen svart för att ge dig själv struktur och disciplin så att du kan genomföra dina mål.
Svart hjälper dig att attrahera det du behöver. Ju tydligare och klarare du är i dina tankar och känslor, ju lättare kan du attrahera det du behöver.

Läs mer