Grundning intentionspåse

130.00 SEK

Förstenat trä, bronzit och rökkvarts

Att grunda sig innebär att du fokuserar på det som händer fysiskt i din kropp här och nu. Var närvarande till t.ex andningen eller hela din kropp istället för att fastna i tankar eller känslor i ditt sinne. Repetitiva tankar och känslomönster gör dig orolig, frånvarande och fångar dig i negativa mönster.

Förstenat trä för att knyta an till trädens livskraft. Rökkvarts för avslappning och bejakande av jordens energi. Bronzit för beskydd och kontakten med det goda inom dig och i livet.

Affirmation: Jag släpper allt mitt sinne är fullt av och öppnar mig för min kropp och för livet här och nu.

Welcome to the present moment. Here. Now. The only moment there ever is.”

Eckart TolleSKU: PTPAAINKR28

Dessa passar dig!

Dessa har du kikat på!